جنگ‌ شادی

انتخاب تاریخ

📍 آدرس : شهرک غرب، فلاحی 4، شهید حسینی 12، سالن همایش دانشگاه خاوران

📅 از 23 خرداد ماه 1398

⏰ 20:00 ، 22:00

💳 بها: 50,000 تومان

 

{ تلگرام مشهدگیشه | مشهد تئاتر | تئاتر آنلاین | طراحی سایت خبری و فروشگاهی }

 مشهد گیشه جنگ‌ شادی
شهرک غرب فلاحی 4 /شهید حسینی 12 / سالن همایش دانشگاه خاوران