نمایشنامه خوانی هیدام

انتخاب تاریخ

نمایشنامه خوانی هیدام

کارگردان: محمد قنبری

نویسنده: محبوبه پور نقدی

:نقش خوانان

مجتبی حکیم زاده،مسعود نجار باشی،ام البنین رحمانی،الهام سالاری،زهره معلم،فاطمه حسینی،سجاد اکبری،رضا عفتی

 

 

تماشاخانه خورشید| ( حدفاصل معلم ۲۸و چهارراه دانش اموز)