دعواهای کیوتزا

انتخاب تاریخ

ساعت ۱۷:۴۵
استان خراسان رضوی، مشهد، وکیل آباد 48، ایران-سالن1 پردیس مستفل

قیمت سه روز اول ۱۵ بعد ۲۰ 

ژانر کمدی 
• نویسنده: کارلو گولدونی

° ترجمه از نسخه فرانسوی متن 

• کارگردان: حامد امانپور قرایی،سحر رضوانی 

• دستیار کارگردان: محسن نورمحمدی 

• طراح لباس: سحر رضوانی 

• طراح گریم : سارا کریمی 

• طراح پوستر: مصطفی آرین 

• منشی صحنه: انیس نهبندانی

• مدیر صحنه: محسن پاشایی

• تبلیغات و روابط عمومی: گروه هنری دراما 

• عکاس: الهه قاسمی، آنیتا جاویدیان

• گرافیست: رضا صادقی

 مشهد گیشه دعواهای کیوتزا
استان خراسان رضوی، مشهد، وکیل آباد 48، ایران-سالن1 پردیس مستفل