پنچری
انتخاب سانس

📍  پردیس تئاتر مستقل - نبش وکیل آباد 48 { نقشه گوگل }
📅 از یکشنبه 15 فروردین 1398
⏰ 20:00
⏳ ...
💳 بها:  20,000 تومان


کارگردان: مهیار غازی و علی احمدی
نویسنده: علی احمدی

بازیگران: سپیده کلالی محسن شهرکی حنانه ذکائی بهرام فشایی سروش ساعدی علی احمدی مهیار غازی


تهیه کننده: سروش ظریف

دستیار کارگردان: کورش دانشور و مسعود حسینی پور
انتخاب موزیک: مهدی ضیا چمنی
تنظیم: محمد سر داده
عکاس ساخت تیز: مهیار غفوری، محمدرضا سجادی
طراح گرافیک: محمد سعادت مدیر
تولید: سامان قوامی راد
طراح نور: مهیار غازی، علی احمدی
روابط عمومی: مائده تجعفری


خلاصه: ...

ژانر: ...


 
استان خراسان رضوی، مشهد، وکیل آباد 48، ایران-سالن1 پردیس مستفل