مبارک در دربار سلطان

اصغر لشکری
انتخاب تاریخ
اصغر لشکری نویسنده: علی جوانمرد تهیه کننده:مهندس احمد محمدی
بازیگران:خسرو نایبی فرد # محمد تقی نژاد # محسن کریمی # علی جوانمرد # عباس نکویی # محبوبه طهانی # میعاد فوقانی # محدثه دیندار # زهرا اسدی # سپهر صالحی # مرتضی عبدالهیان # نیما نجف زاده # محمد جواد دائمی # رهام نایبی فرد # امید جوانمرد # خسرو مشمول مقدم # امید محاسبتی # و با حضور استاد اصغر لشکری
80 دقیقه سیاه بازی 20 و 35 تومان وزیر به اشتباه دو نفر را وارد قصر می کند که هیچ کدامشان از طبابت چیزی سرشان نمی شود.

عوامل صحنه:

طراح موسیقی:محرم نجف زاده 

ویولون:سعید زارع

تنبک و دایره:محرم نجف زاده 

طراح لباس:الهام لشگری

دوخت لباس :عصمت باقرپور# هانیه جوانمرد

منشی صحنه:عاطفه فاضلی 

عکاس و روابط عمومی: شادی رضایی 

تبلیغات: عاطفه فاضلی 

گریم: عاطفه فاضلی # مریم باقریون # میعاد فوقانی 

طراح پوستر و بروشور : احمد آخوندزاده

طراح صحنه:خسرو نایبی فرد # محسن کریمی # اصغر لشگری 

مدیر صحنه: امید جوانمرد 

نور:هادی 

مدیر تولید:آتنا لشگری

میدان ده دی |سالن آمفی تئاتر هلال احمر