زنبور

انتخاب سانس
کارگردان : محمد مطهری پور ، بهزاد آقاجانی نویسنده : بهزاد آقاجانی تهیه کننده: صالح کامرانی
3۰ دقیقه کمدی اجتماعی ورود افراد زیر 8 سال ممنوع است / تهیه کننده: صالح کامرانی دستیار کارگردان: علی خواجوئی، مریم جانقربانی دستیار صحنه: عطیه سلطانیان طراح پوستر: سعید فروتن طراحی تبلیغات : صالح کامرانی ، آرزو کیانی عکاس: آرزو کیانی گروه تبلیغات : مهیار غازی علی احمدی نیما بنی اسدی ساجده محروقی بهار انصاری احسان غفاریان سجاد خسروی کوچ مهلا مطبوعی ضیاء رضوی هانیه طیبی بهینا طهماسبیاستان خراسان رضوی، مشهد، وکیل آباد 48، ایران-سالن 2 پردیس مستفل