یک روایت از مریممهران سلیمانی پاک
انتخاب سانس
مهران سلیمانی پاک نویسنده: بهزاد آقاجانی
30 دقیقه 10/000 تومان طراح پوستر: سروش حیدری روابط عمومی: صدف شیرافکن مهلا بهنام«کاری از گروه تئاتر نون»کافه اپیزود بین وکیل‌آباد ۶١و۶٣